FUNDACJA ZW
NIP: 9562344241

ul. Bartosza Głowackiego 32A/29
87-100 Toruń
Polska


Adres e-mail: foundationzw@gmail.com
Numer telefonu: 506506353

Podmiot wpisany do REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ pod numerem 0000766118 przez SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.


Dostępne formy płatności

Płatność on-line (za pośrednictwem Autopay S.A.)